Với mức độ thường xuyên xảy ra vi phạm dữ liệu, không có gì ngạc nhiên khi Bitwarden – Trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở đã trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng DIY (đặc biệt khi nó là nguồn mở). Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt Bitwarden trên VPS.

Theo mặc định, các máy chủ được cài đặt địa chỉ IP chính của bạn. Bạn sẽ cần nâng cấp máy của mình nếu cần thêm địa chỉ IP. Và sau này bạn có thể bắt đầu gán địa chỉ IP cho máy chủ Windows của mình. Theo dõi hướng dẫn dưới đây để biết cách định cấu hình IPv4 tĩnh trên VPS Windows.

SQL Server Management Studio (SSMS) là một phần của Công cụ quản lý SQL Server do Microsoft cung cấp cho quản trị viên và nhà phát triển. Management Studio được sử dụng để kết nối, quản lý trực tiếp cơ sở dữ liệu và nhiều hơn thế nữa. Theo dõi bài viết dưới đây để biết cách cài đặt SQL Server Management Studio trên Windows Server hoặc VPS Windows.

Trên Linux, Firewall – tường lửa rất cần thiết để kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi. Rất dễ dàng cho phép hoặc chặn địa chỉ IP và cổng bằng cách sử dụng tường lửa.  Trong một số cài đặt CentOS 7, tường lửa hệ thống sẽ chặn hầu hết lưu lượng đến theo […]