Bảng giá

Dedicated Server Việt Nam

Server Việt Nam SV#1

3.550.000/tháng

 • RAM: 96 GB
 • CPU: XEON E5-2670
 • SSD: 960 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux.
Server Việt Nam SV#2

4.890.000/tháng

 • RAM: 128 GB
 • CPU: XEON E5-2670
 • SSD: 960 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux.