Bảng giá

Cloud VPS Thái Lan

VPS Thái Lan TH#1

215.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 40 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS Thái Lan TH#2

465.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 40 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS Thái Lan TH#3

925.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 80GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 3TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS Thái Lan TH#4

1.065.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 160 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 3TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS Thái Lan TH#5

1.735.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 160 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 4TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS Thái Lan TH#6

2.135.000/tháng

 • RAM: 16 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 160 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: 4TB
 • IPv4: Private Thái Lan
 • OS: Windows or Linux