Bảng giá

VPS Hồng Kông - Trung Quốc

VPS Hồng Kông HK#1

185.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2 TB
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#2

355.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2 TB
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#3

545.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 80 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2 TB
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#4

1.055.000/tháng

 • RAM: 12 GB
 • CPU: 8 CPU
 • SSD 130 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 4 TB
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux