Bảng giá

VPS Hồng Kông - Trung Quốc

VPS Hồng Kông HK#1

275.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD 50 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#2

455.000/tháng

 • RAM: 6 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 60 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#3

545.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 80 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux
VPS Hồng Kông HK#4

1.055.000/tháng

 • RAM: 12 GB
 • CPU: 8 CPU
 • SSD 130 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private HK - China
 • OS: Windows or Linux