Bảng giá

Cloud VPS Việt Nam

VPS Việt Nam gói VN#1

149.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#2

179.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#3

229.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#4

329.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 60 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#5

579.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 90 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#6

1.090.000/tháng

 • RAM: 16 GB
 • CPU: 8 CPU
 • SSD: 120 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#7

1.890.000/tháng

 • RAM: 32 GB
 • CPU: 16 CPU
 • SSD: 240 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux
VPS Việt Nam gói VN#8

3.550.000/tháng

 • RAM: 96 GB
 • CPU: 32 CPU
 • SSD: 960 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Private Việt Nam
 • OS: Windows or Linux