Bảng giá

Mua VPS Hàn Quốc

VPS KR#1

185.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux
VPS KR#2

355.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux
VPS KR#3

715.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD 80 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux
VPS KR#4

835.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux
VPS KR#5

1.355.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux
VPS KR#6

1.655.000/tháng

 • RAM: 16 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Quốc
 • OS: Windows or Linux