Bảng giá

Cloud VPS Châu Âu

* VPS EU zone 1 có máy chủ tại: Đức, Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan

VPS châu Âu gói EU#1

149.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 25 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#2

179.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 25 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#3

225.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 25 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#4

336.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#5

456.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 50 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#6

593.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 60 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#7

1.079.000/tháng

 • RAM: 16 GB
 • CPU: 8 CPU
 • SSD: 90 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#8

2.080.000/tháng

 • RAM: 32 GB
 • CPU: 16 CPU
 • SSD: 90 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: CA; DE; UK; FR
 • OS: Windows or Linux

* VPS EU zone 2 có máy chủ tại: Lithuania, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Hy Lạp, Ireland, Thụy Điển, Hungary, Phần Lan, Israel, Ba Lan, Kazakhstan, Serbia, Slovakia, Thụy Sĩ, Bungali.

VPS châu Âu gói EU#9

265.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • HDD: 50 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Nga, Hà Lan
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#10

329.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Nga, Hà Lan, Kazak
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#11

819.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 50 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Nga, Hà Lan, Kazak
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#12

1.200.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 60 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Nga, Hà Lan, Kazak
 • OS: Windows or Linux

*VPS EU zone 3 có máy chủ tại: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine

VPS châu Âu gói EU#13

455.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#14

855.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 50 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#15

1.255.000/tháng

 • RAM: 6 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 70 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine
 • OS: Windows or Linux
VPS châu Âu gói EU#16

1.665.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 6 CPU
 • SSD: 100 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine
 • OS: Windows or Linux