Bảng giá

VPS Nhật Bản

VPS JP#1

215.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux
VPS JP#2

465.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD 40 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux
VPS JP#3

925.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD 80 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux
VPS JP#4

1.065.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux
VPS JP#5

1.735.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux
VPS JP#6

2.135.000/tháng

 • RAM: 16 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD 160 GB
 • Port: 100 Mbps
 • Bandwidth: 2TB
 • IPv4 riêng tại Hàn Nhật Bản
 • OS: Windows or Linux