Liên hệ với ZingServer

Thông tin liên hệ

Liên hệ sử dụng dịch vụ Cloud VPS, Máy chủ ảo, Máy chủ vật lý, Socks5 Proxy Private của ZingServer bằng cách kết nối trực tuyến qua các kênh Chăm sóc khách hàng hoặc Văn phòng đại diện của ZingServer. Xin lưu ý, ZingServer không hỗ trợ giao dịch tại văn phòng, mọi yêu cầu hỗ trợ được thực hiện qua website ZingServer.com

Liên hệ trực tuyến: