Cloud VPS Australia

Bảng giá VPS Australia

VPS Australia
CA#1

149.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#2

189.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#3

229.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#4

319.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#5

363.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#6

579.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#7

685.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

915.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

2.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
CA#1

425.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#2

539.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#3

653.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#4

909.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#5

1.035.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#6

1.650.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#7

1.952.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

2.608.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

7.125.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
CA#1

805.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#2

1.021.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#3

1.237.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#4

1.723.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#5

1.960.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#6

3.127.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#7

3.699.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

4.941.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

13.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
CA#1

1.520.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#2

1.928.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#3

2.336.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#4

3.254.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#5

3.703.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#6

5.906.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#7

6.987.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

9.333.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

25.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
CA#1

2.861.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#2

3.629.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#3

4.397.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#4

6.125.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#5

6.970.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#6

11.117.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#7

13.152.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

17.568.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Australia
AU#8

48.000.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Australia
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay

Đánh giá

5/5 - (5 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Tại sao nên mua VPS Australia tại ZingServer

Khởi tạo dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo và có ngay VPS Windows, VPS Linux tại Australia, miễn phí cài đặt, hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như Cài lại máy chủ, Thay đổi địa chỉ IP VPS, tùy chọn Backup dữ liệu.

Thanh toán đơn giản

Thanh toán, nạp tiền vô cùng đơn giản thông qua Quét mã QR hoặc chuyển tiền Internet Banking, tự động xác nhận thanh toán chỉ trong vài giây sau khi thanh toán hoàn tất, không có bất kỳ phụ phí nào.

CSKH tận tâm

Đội ngũ chăm sóc khách hàng thường trực 247 để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức live chat phổ biến như Telegram, Zalo, Skype, Messenger nhanh chóng.
VPS Châu Á
Nạp tiền tự động
Mua VPS Australia
Tự động khởi tạo VPS
Tốc độ VPS Việt Nam
Feeback VPS Việt Nam
Feeback VPS Việt Nam 1

Quản trị VPS Australia tại ZingServer

Quý khách dễ dàng mua VPS Australia, thuê VPS Australia và nâng cấp VPS của mình ngay trên giao diện quản trị của ZingServer. Mọi thao tác đều diễn ra hoàn toàn tự động và được đội ngũ CSKH hỗ trợ 247.

Chăm sóc khách hàng tại ZingServer

9 new
1 new
2 new
3 new
4 new
5 new
6 new
7 new
8 new
15 new
10 new
11 new
13 new
1