Máy chủ ảo Cloud VPS Canada

Bảng giá VPS Canada

VPS Canada SSD, tốc độ mạng cao, IPv4 tại Montreal – Canada

VPS Canada
CA#1

149.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#2

189.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#3

229.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#4

319.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#5

363.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#6

593.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#7

685.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

915.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

2.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#1

425.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#2

539.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#3

653.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#4

909.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#5

1.035.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#6

1.690.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#7

1.952.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

2.608.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

7.125.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#1

805.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#2

1.021.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#3

1.237.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#4

1.723.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#5

1.960.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#6

3.202.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#7

3.699.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

4.941.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

13.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#1

1.520.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#2

1.928.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#3

2.336.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#4

3.254.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#5

3.703.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#6

6.049.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#7

6.987.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

9.333.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

25.500.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#1

2.861.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#2

3.629.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#3

4.397.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#4

6.125.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 30 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#5

6.970.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 50 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#6

11.386.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 60 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#7

13.152.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

17.568.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 90 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS Canada
CA#8

48.000.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 240 GB
Port: 1000mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private Canada
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay

Đánh giá

4.9/5 - (125 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Tại sao nên mua VPS Canada tại ZingServer

VPS Việt Nam

Khởi tạo dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo và có ngay VPS Windows, VPS Linux tại Canada, miễn phí cài đặt, hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như Cài lại máy chủ, Thay đổi địa chỉ IP VPS, tùy chọn Backup dữ liệu.

 
Thanh toán VPS Việt Nam

Thanh toán đơn giản

Thanh toán, nạp tiền vô cùng đơn giản thông qua Quét mã QR hoặc chuyển tiền Internet Banking, tự động xác nhận thanh toán chỉ trong vài giây sau khi thanh toán hoàn tất, không có bất kỳ phụ phí nào.

 
Chăm sóc khách hàng Việt Nam

CSKH tận tâm

Đội ngũ chăm sóc khách hàng thường trực 247 để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức live chat phổ biến như Telegram, Zalo, Skype, Messenger nhanh chóng.

 

Quản trị VPS Canada tại ZingServer

Quý khách dễ dàng mua VPS Canada, thuê VPS Canada và nâng cấp VPS của mình ngay trên giao diện quản trị của ZingServer. Mọi thao tác đều diễn ra hoàn toàn tự động và được đội ngũ CSKH hỗ trợ 247.

Chăm sóc khách hàng tại ZingServer

9 new
1 new
2 new
3 new
4 new
5 new
6 new
7 new
8 new
15 new
10 new
11 new
13 new
1