Cách cài đặt chương trình từ dòng lệnh trong Windows

Khi người dùng trải nghiệm làm việc với dòng lệnh (command line), họ không thể...

Xem thêm
Cách cài đặt Ruby trên Ubuntu

Ruby là một trong những ngôn ngữ lập trình nguồn mở, hướng đối tượng, năng...

Xem thêm
5 cách khắc phục lỗi “E: Unable to Locate Package” trên Ubuntu

Sự hỗ trợ của Ubuntu cho các gói khác nhau là một trong những tính...

Xem thêm
Cách tạo file lớn hơn 1GB trong VPS Linux

Tạo một tệp để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu là một trong những...

Xem thêm
6 phương pháp tốt nhất để giữ an toàn cho hệ thống Linux

Nếu gần đây bạn đã nghe nói đến việc Linux không nhiễm vi-rút, thì bài...

Xem thêm
Cách cài đặt và sử dụng Screen trong Linux

VPS Linux chủ yếu được quản lý thông qua môi trường đầu cuối. Tất cả...

Xem thêm
Cách cho phép kết nối từ xa với MySQL trong Linux

MySQL đi kèm với một cấu hình mặc định hoàn hảo và đủ cho người...

Xem thêm
Cách cài đặt và định cấu hình MySQL trên CentOS 7

MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến...

Xem thêm
Cách cài đặt và thiết lập Proxy WhatsApp trên VPS Linux

Một trong những phiên bản phổ biến nhất của WhatsApp được sử dụng là phiên...

Xem thêm
Xóa DNS Cache trong VPS Windows, Linux và Chrome

Mặc dù các hệ điều hành thực hiện quy trình khắc phục sự cố một...

Xem thêm