Cách tạo file lớn hơn 1GB trong VPS Linux

Tạo một tệp để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu là một trong những nhiệm vụ của người dùng Linux. Đôi khi các nhà phát triển cần một tệp có kích thước cụ thể trong các tình huống đặc biệt như khắc phục sự cố hoặc kiểm tra một số trường hợp nhất định. Cách giải quyết nhanh nhất ở đây là tìm kiếm một tệp mà họ có thể sử dụng cho nhu cầu của mình hoặc tạo một tệp có kích thước mong muốn. Vậy liệu có thể tạo tệp bằng cách đặt kích thước mong muốn hay không? Câu trả lời là bạn có thể tạo các tệp lớn với kích thước đặt trước trong VPS Linux bằng các lệnh Linux. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ dễ dàng biết cách tạo file lớn hơn 1GB (từ 1GB đến 10GB) trong Linux bằng cách sử dụng các lệnh của Linux. Hãy theo dõi cùng chúng tôi cho đến cuối bài viết để khám phá về sức mạnh của Linux.

Các cách tạo file lớn hơn 1GB trong VPS Linux

Hệ thống Linux có giải pháp cho mọi vấn đề và đó là lý do tại sao nó luôn thắng trong cuộc cạnh tranh với các hệ điều hành khác. Linux đã trở thành một trong những hệ điều hành tốt nhất và hiệu quả nhất bởi vì nó cung cấp phương pháp cho mọi vấn đề. Đặc biệt, nhiều thách thức trên máy chủ sẽ được giải quyết dễ dàng bằng cách chạy hệ điều hành Linux, đó là lý do tại sao VPS Linux là máy chủ riêng ảo phổ biến nhất. Dưới đây là 4 phương pháp giúp bạn có thể tạo file lớn hơn 1GB trong Linux:

Cách 1: Tạo file dung lượng lớn bằng lệnh dd

Bằng cách thực hiện lệnh dd, bạn có thể sao chép và chuyển đổi tệp cũng như tạo tệp hình ảnh để kiểm tra. Cú pháp chính để sử dụng lệnh dd để tạo một tệp lớn như sau:

dd if=/path/to/input of=/path/to/output [options] ## OR ## 

dd if=/dev/zero of=/path/to/output.img [options] ## OR ## 

dd if=/dev/zero of=YOUR-IMAGE-FILE-NAME-HERE bs=1 count=0 seek=Size-HERE
  • /dev/zero: đại diện cho một tệp có ký tự NULL.
  • bs: là viết tắt của Block Size, mà bạn xác định kích thước của tệp.
  • Count: Chỉ định số khối.

Lưu ý: Tệp có ký tự NULL không thể đếm số dòng của nó. Để tạo tệp văn bản bằng lệnh dd, bạn có thể nhập /dev/random.

Tạo tệp hình ảnh bằng lệnh dd

Để tạo tệp hình ảnh bằng lệnh dd, bước đầu tiên là kiểm tra dung lượng đĩa trống để tạo tệp hình ảnh, sử dụng lệnh sau cho mục đích này:

df -H

Sau đó, để tạo file ảnh với kích thước mong muốn, ví dụ 1024kb (1MB), nhập lệnh sau:

dd if=/dev/zero of=examplefile.img bs=1024 count=0 seek=1024

Trong đầu ra của cú pháp trên mà bạn đã thực hiện, bạn đã tạo một tệp trống có kích thước 1MB. Nếu muốn tạo file ảnh có dung lượng 10MB thì bạn nhập lệnh như sau:

dd if=/dev/zero of=examplefile.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*10]

Để tạo tệp hình ảnh 100 MB, lệnh bạn sẽ thực hiện sẽ có định dạng sau:

dd if=/dev/zero of=examplefile.img bs=1024 count=0 seek=$[1024*100] $ ls -lh example file.img

Ngoài ra, để tạo tệp hình ảnh 1GB, hãy chạy lệnh sau:

dd if=/dev/zero of=1g.img bs=1 count=0 seek=1G

Theo yếu tố bs trong cú pháp chính của lệnh dd, các lệnh sau được sử dụng để xác nhận kích thước tệp:

ls -lh 1g.img 

stat 1g.img 

du -h 1g.im

Điều chỉnh kích thước và số lượng khối theo nhu cầu và mục tiêu của bạn có thể khác nhau.

Cần tạo file lớn hơn 1GB trong những tình huống cụ thể

Tạo một tệp lớn với kích thước mong muốn

Một cú pháp khác của lệnh dd, nếu hệ thống Linux không hỗ trợ lệnh truncate như sau:

dd if=/dev/zero of=/path/to/fiie.img bs=YOUR-FILE-SIZE-HERE count=1

Ví dụ: để tạo tệp có kích thước 1G (1g được sử dụng trong *BSD/OS X), hãy nhập lệnh sau:

dd if=/dev/zero of=1g.bin bs=1G count=1

Đầu ra mẫu cho lệnh trên:

1+0 records in 

1+0 records out 

1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 8.12307 s, 132 MB/s

Để kiểm tra tệp bạn đã tạo, hãy chạy lệnh sau:

stat 1g.bin

Cách 2: Tạo file dung lượng lớn bằng lệnh Fallocate

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để tạo các tệp ảnh lớn là sử dụng lệnh Fallocate với cú pháp chính như sau:

fallocate -l Image_Size_Here /path/to/image.img

Ví dụ: để tạo tệp hình ảnh 1G, hãy nhập lệnh sau:

fallocate -l 1G examplefile1.img

Chạy lệnh ls để kiểm tra và xác nhận file đã tạo với kích thước mong muốn:

ls -lh examplefile1.img

Đầu ra mẫu:

-rw-r--r--. 1 root root 1.0G Nov 17 01:22 example file1.img

Để kiểm tra phân bổ khối, bạn cũng có thể chạy lệnh stat hoặc lệnh du:

Stat examplefile1.img

Đầu ra mẫu:

File: `examplefile1.img' 

Size: 1073741824            Blocks: 2097160    IO Block: 4096   regular file 

Device: 805h/2053d        Inode: 9043983     Links: 1 

Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root) 

Access: 2022-11-17 01:22:27.575841698 -0600 

Modify: 2022-11-17 01:22:27.575841698 -0600 

Change: 2022-11-17 01:51:06.108962462 -0600

hoặc:

du -h examplefile1.img

Output:

1048580                examplefile1.img

Lưu ý: Trong cú pháp chính của lệnh fallocate, yếu tố -l xác định kích thước của tệp theo byte. Các hậu tố k, m, g, t, pe được sử dụng để phân bổ các kích thước KiB, MiB và GiB.

=>> 6 phương pháp tốt nhất để giữ an toàn cho hệ thống Linux

Cách 3: Tạo file dung lượng lớn bằng lệnh truncate

Bằng cách thực hiện lệnh truncate, bạn sẽ có thể thay đổi kích thước của tệp (mở rộng hoặc thu nhỏ) thành kích thước mong muốn. Nếu bạn cần một tệp lớn hơn, bạn có thể tăng kích thước của tệp bằng cách thực hiện lệnh truncate và không gian bổ sung sẽ được chèn bằng 0 byte. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bạn có thể bớt phần thừa của file.

Ví dụ: để tạo tệp 3GB bằng lệnh truncate, bạn phải chạy lệnh sau:

truncate -s 3G examplefile.img

Để đảm bảo tệp mong muốn được tạo, bạn có thể chạy lệnh ls:

ls -lh examplefile.img
Lệnh truncate có thể thay đổi kích thước tệp

Cách 4: Tạo file dung lượng lớn bằng lệnh seq

Phương pháp này là phương pháp chậm nhất để tạo các tệp lớn, nhưng việc làm quen với nó có thể hữu ích. Trong phương pháp này, để mở rộng kích thước của các tệp, bạn điền vào tệp một chuỗi dài theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn sử dụng trình tự lớn hơn, kích thước tệp của bạn sẽ lớn hơn. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh seq.

Ví dụ: để sử dụng chuỗi 1000000000 để tạo tệp có kích thước xấp xỉ 9,3G, bạn nên sử dụng lệnh sau:

Seq 1000000000 >> example file 

du -sh examplefile 

9.3G examplefile

Lưu ý: Lệnh du được sử dụng để kiểm tra kích thước rõ ràng của tệp đã tạo. Do đó, bạn có thể chạy lệnh sau để truy cập kích thước rõ ràng của tệp:

du -h --apparent-size examplefile.img

Phương pháp này rất chậm và bạn phải đợi lâu để tạo một tệp lớn.

=>> Cách cài đặt và sử dụng Screen trong Linux

Trong hướng dẫn này, sử dụng các lệnh khác nhau, bạn có thể tạo các tệp ảnh lớn (lớn hơn 1G hoặc bất kỳ kích thước yêu cầu nào) trong VPS Linux. Trong số các phương pháp chúng tôi đã chia sẻ để tạo các tệp lớn, sử dụng lệnh Fallocate là phương pháp hiệu quả nhất và nhanh nhất. Truy cập zingserver.com để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về VPS Linux/Windows/. Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết:

Đánh giá

0/5 - (0 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *