8 lệnh tốt nhất để xem tệp trong Linux

Trong Linux nội dung của các tệp có thể được xem từ thiết bị đầu...

Xem thêm
Cách cài đặt Composer trên Ubuntu

Composer là một công cụ quản lý các gói mã nguồn mở, được MIT cấp...

Xem thêm
Cách chuyển đổi người dùng (Switch User) trong Ubuntu

Linux là một hệ điều hành mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép nhiều người...

Xem thêm
Cách cài đặt Pip trên Ubuntu

Không sai khi nói rằng cài đặt Pip trên Ubuntu thực sự cần thiết đối...

Xem thêm
Cách cài đặt Fail2Ban để bảo mật máy chủ Linux

Không còn nghi ngờ gì nữa, bảo mật là yếu tố quan trọng nhất đối...

Xem thêm
Cách đặt lại MySQL Root Password trong Linux và Windows

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở bao gồm các...

Xem thêm
Cách cài đặt Ruby trên Ubuntu

Ruby là một trong những ngôn ngữ lập trình nguồn mở, hướng đối tượng, năng...

Xem thêm
Cách cài đặt và định cấu hình Pleroma trên Ubuntu

Pleroma là một nền tảng mạng xã hội mã nguồn mở. Máy chủ liên kết...

Xem thêm
Cách phân vùng và định dạng thiết bị lưu trữ trên Linux

Phân vùng và định dạng thiết bị lưu trữ trên Linux là một trong những...

Xem thêm
6 phương pháp tốt nhất để giữ an toàn cho hệ thống Linux

Nếu gần đây bạn đã nghe nói đến việc Linux không nhiễm vi-rút, thì bài...

Xem thêm