Tự động tạo Tag theo từ khóa trên công cụ tìm kiếm

Nằm trong chủ đề hướng dẫn làm Auto web, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đam mê làm autoweb đoạn code PHP sẽ giúp bạn tạo tự động Tag bằng cách lấy từ khóa trên công cụ tìm kiếm làm Tag.

Tổng quan cách tạo Tag bằng từ khóa trên công cụ tìm kiếm

unnamed file 557

Mục đích của cách làm này là tự động tạo ra một liên kết đến website của bạn theo từ khóa mà User (người tìm kiếm) nhập vào trên công cụ tìm kiếm như Bing, google,… Tức là mỗi khi User nhập một từ khóa có liên quan đến website của bạn mà website của bạn có hiện trên kết quả tìm kiếm, user click vào và website của bạn sẽ tự động tạo ra một liên kết khớp với từ khóa user vừa search.

Ví dụ:

Khi người dùng tìm kiếm từ khóa ZingServer, google sẽ trả lại một trang kết quả liên quan, trong đó có website của bạn hiển thị trên danh sách kết quả đó. Và khi người dùng Click vào, website của chúng ta sẽ tự động tạo một liên kết có định dạng “Home/tag/zingserver” phù hợp với đúng kết quả tìm kiếm vừa xong.

unnamed file 558

Code tạo Tage tự động theo từ khóa vừa search

Để bắt được từ khóa như mô tả trên thì cần phải thực hiện thế nào? Hãy thêm code sau vào trang web của bạn nhé:

$my_site = 'https://domain.com';
// kiểm tra nếu referrer không phải là domain của bạn//
/* If the referrer is from outside the domain, store the url in a session */
if(!substr($_SERVER['HTTP_REFERER'], 0, strlen($my_site)) !== $my_site) {
  if(!isset($_SESSION['my_referer'])) {
    $_SESSION['my_referer'] = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  }
}

/// lấy từ khóa từ các trang tìm kiếm///
// mình lấy ở đây là vài trang search phổ biến thôi//
function get_keyword($referer)
{
  $search_phrase = '';
  $engines = array('dmoz'   => 'q=',
           'aol'   => 'q=',
           'ask'   => 'q=',
           'google'  => 'q=',
           'bing'   => 'q=',
           'hotbot'  => 'q=',
           'teoma'  => 'q=',
           'yahoo'  => 'p=',
           'altavista'=> 'p=',
           'lycos'  => 'query=',
           'coccoc'  => 'query=',
           'baidu'  => 'wd=',
           'kanoodle' => 'query='
           );

  foreach($engines as $engine => $query_param) {
    // Check if the referer is a search engine from our list.
    // Also check if the query parameter is valid.
    if (strpos($referer, $engine.".") !== false &&
      strpos($referer, $query_param) !== false) {

      // Grab the keyword from the referer url
      $referer .= "&";
      $pattern = "/[?&]{$query_param}(.*?)&/si";
      preg_match($pattern, $referer, $matches);
      $search_phrase = urldecode($matches[1]);
      return array($engine, $search_phrase);
    }
  }
  return;
}

$engine = '';
$search_keyword = '';

$data = get_keyword($_SESSION['my_referer']);

if($data) {
  $engine = $data[0];
  $search_keyword = $data[1];
}

// nếu tồn tại từ khóa//

if($search_keyword !=''){
// thêm vào data của bạn. Hoặc bạn muốn làm gì thì tùy thích
}

Trong quá trình bạn thực hiện, hãy sáng tạo thêm các ý tưởng để keyword tạo ra ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng được đúng yêu cầu của User. Vì mục tiêu cuối cùng là phải đáp ứng được yêu cầu của user nên hãy làm hết sức vì user nhé các bạn!

Theo mod: Xmenvn2510

Chia sẻ bài viết:

Đánh giá

0/5 - (0 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.