Với mức độ thường xuyên xảy ra vi phạm dữ liệu, không có gì ngạc nhiên khi Bitwarden – Trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở đã trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng DIY (đặc biệt khi nó là nguồn mở). Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt Bitwarden trên VPS.

Theo mặc định, các máy chủ được cài đặt địa chỉ IP chính của bạn. Bạn sẽ cần nâng cấp máy của mình nếu cần thêm địa chỉ IP. Và sau này bạn có thể bắt đầu gán địa chỉ IP cho máy chủ Windows của mình. Theo dõi hướng dẫn dưới đây để biết cách định cấu hình IPv4 tĩnh trên VPS Windows.