Bảng giá

Các gói Proxy dân cư

Proxy dân cư xoay IP

115.000/GB

 • Loại: IPv4 trên 195 quốc gia
 • Băng thông tiêu chuẩn: 1 GB
 • Mở rộng băng thông: Có
 • Chọn quốc gia: Có
 • Giao thức: HTTP/SOCKS5
Proxy dân cư IP cố định

149.000/tháng

 • Loại: IPv4 tại 135 Quốc gia
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Nhà mạng: Tùy chọn nhiều ISP
 • Chọn bang: Không
 • Giao thức: HTTP / SOCKS5
Proxy dân cư Việt Nam

16.000/ngày

 • Loại: IPv4 tại Việt Nam (22 tỉnh thành)
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Nhà mạng: Viettel, Vinaphone
 • Giao thức: HTTP / SOCKS5
 • Giữ IP cố định, đổi IP ngay khi cần