Bảng giá

Các gói Proxy dân cư

Proxy dân cư xoay IP

195.000/tháng

 • Loại: IPv4 trên 100 quốc gia
 • Băng thông tiêu chuẩn: 1 GB
 • Mở rộng băng thông: Có
 • Chon quốc gia: Có
 • Giao thức: HTTP
Proxy dân cư IP cố định

195.000/tháng

 • Loại: IPv4 tại USA
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Nhà mạng: AT&T or RCN
 • Chọn bang: Không
 • Giao thức: HTTP / SOCKS5
Proxy IP mạng di động

655.000/tháng

 • Loại: IPv4 tại USA
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Nhà mạng: CenturyLink; Comcast; Mobile Sprint Communications
 • Giao thức: HTTP / SOCKS5