Locations VPS

Datacenter

Datacenter tại USA

Datacenter tại Đức

Datacenter tại Việt Nam

Datacenter tại Singapore

Datacenter tại Pháp

Dịch vụ tại ZingServer

Khách hàng

70,000+

Dịch vụ khởi tạo

1,102,666+

Kỹ sư trình độ cao

7+

Nhân sự

30+

Khách hàng thường xuyên

25,000+

Hỗ trợ

24/7

Lợi ích của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu

Locations Map