VPS/Dedicated Server có GPU Nvidia

Thuê máy chủ Server có GPU, VPS có GPU card màn hình, máy chủ vật lý nước ngoài có GPU, Server nước ngoài có GPU phục vụ Deep Learning, AI, học máy, VPS Server chạy ứng dụng đồ họa, game đồ họa.

Dedicated Server có GPU RAM 16


RAM 16 GB;
CPU 4Cores 8 Threads Xeon X3440;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.
GPU Nvidia GeForce GT 710 - 1GB.

Dedicated Server có GPU RAM 8


RAM 8 GB;
CPU 4Cores E5- 2680 v4;
DISK 80 GB SSD;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Việt Nam;
OS Windows / Linux.
GPU K2400Q.

Dedicated Server có GPU RAM 32


RAM 32 GB;
CPU 6Cores 12 Threads Xeon E5- 2620;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.
GPU Nvidia GeForce GT 730 - 2GB.

Dedicated Server có GPU RAM 64


RAM 64 GB;
CPU 8Cores 16 Threads Xeon E5-2670;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.
GPU Nvidia Tesla K40 - 12GB.

Dedicated Server có GPU RAM 128


RAM 128 GB;
CPU 8Cores 16 Threads Core Xeon E5- 2689;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.
GPU Nvidia Tesla K80 - 24GB.