Dedicated Server USA

Thuê Máy chủ vật lý tại Mỹ, Máy chủ vật lý USA, Máy chủ vật lý Mỹ giá rẻ nhất gồm các gói:

Máy chủ vật lý USA SUS#16 0 Đang có sẵn


RAM 16 GB;
CPU 12 cores (Intel X5670);
SSD 480GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

Máy chủ vật lý USA SUS#64


RAM 64 GB;
CPU E5-2670-2680 CPU;
HDD 960 SSD +1TB HDD;
Port 1000 Mbps / 20TB;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

Máy chủ vật lý USA SUS#128 0 Đang có sẵn


RAM 128 GB;
CPU Dual Xeon E5-2670-2680 CPU;
HDD 960 SSD +1TB HDD;
Port 1000 Mbps / 20TB;
IP address IPv4 Private tại Mỹ;
OS Windows / Linux.