Cloud VPS Mỹ - USA

Cho thuê Cloud VPS Mỹ, Cloud VPS US, VPS Windows USA giá rẻ, thuê VPS giá rẻ: VPS US RAM 1GB chỉ 129.000đ; VPS US RAM 2GB chỉ 159.000đ; VPS US RAM 4GB chỉ 319.000đ; VPS US RAM 8GB chỉ 579.000đ; VPS US RAM 16GB chỉ 1.090.000đ/tháng.

VPS Mỹ USA RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 tại Mỹ;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 3 CPU 2

RAM 3 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 4 CPU 4

RAM 4 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 16 CPU 8

RAM 16 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 120 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.

VPS Mỹ USA RAM 32 CPU 16

RAM 32 GB;
CPU 16 CPU;
SSD 120 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private USA;
OS Windows / Linux.