Dedicated Server Việt Nam

Cho thuê Máy chủ vật lý Việt Nam, Dedicated Server Việt Nam, Server Viet Nam giá rẻ.

Máy chủ vật lý Việt Nam: SVN#96 0 Đang có sẵn


RAM 96 GB;
CPU dual XEON E5-2665-2670 CPU;
SSD 960 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Việt Nam;
OS Windows / Linux.