Cloud VPS Singapore

Thuê máy chủ ảo VPS Singapore giá rẻ, mua VPS Singapore theo tháng, cho thuê VPS nước ngoài, VPS Windows Singapore như: VPS Singapore RAM 1GB giá 149.000đ; VPS Singapore RAM 2GB chỉ 179.000đ; VPS Singapore RAM 4GB chỉ 336.000đ; VPS Singapore RAM 8GB giá 593.000đ; VPS Singapore RAM 16GB giá 1.079.000đ/tháng.

VPS Singapore RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 15 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 2 CPU 1

RAM 2 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 15 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 20 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 4 CPU 4

RAM 4 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 50 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 8 CPU 8

RAM 8 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.

VPS Singapore RAM 16 CPU 8

RAM 16 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 90 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Private tại Singapore;
OS Windows / Linux.