Proxy dân cư

Proxy dân cư hay còn gọi là Residential Proxy là các proxies được tạo ra từ hệ thống địa chỉ IP dân cư, hộ gia đình sinh sống trong các khu dân cư tách biệt hoàn toàn với các Datacenter, tạo nên sự đa dạng về vị trí chứ không tập chung tại một điểm nhất định.

Proxy dân cư xoay vòng IP

Băng thông tiêu chuẩn 1 GB;
Mở rộng băng thông 155.000đ / 1 GB;
Vị trí Tất cả các quốc gia;
Chọn theo thành phố Không;
Giao thức HTTPS;

Proxy dân cư USA IP cố định

Băng thông Không giới hạn;
Vị trí USA;
Nhà mạng AT&T hoặc RCN;
Giao thức HTTPS/SOCKS5;

Proxy dân cư IP mạng di động

Băng thông Không giới hạn;
Vị trí Mỹ (USA);
Chọn theo thành phố Không;
Giao thức HTTPS/SOCKS5;