VPS Hồng Kông (Trung Quốc)

VPS Hồng Kông, VPS Trung Quốc giá rẻ gia hạn hàng tháng

VPS HK RAM 1 CPU 1

RAM 1 GB;
CPU 1 CPU;
SSD 40 GB;
Port 100 Mbps / 2TB;
IP address IPv4 Hong Kong;
OS Windows / Linux.

VPS Hồng Kông RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 50 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hồng Kông;
OS Windows / Linux.

VPS Hồng Kông RAM 6 CPU 4

RAM 6 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hồng Kông;
OS Windows / Linux.

VPS Hồng Kông RAM 12 CPU 8

RAM 12 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 130 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Hồng Kông;
OS Windows / Linux.