VPS giả lập Android

VPS giả lập Android chỉ từ 450.000 đồng/tháng

VPS GPU RAM 8 CPU 4


RAM 8 GB;
CPU 4 Cores E5- 2680 v4;
DISK 80 GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 dùng riêng tại Việt Nam;
OS Windows Server 2019;
GPU K2400Q;
Giả lập Chỉ Bluestacks.

VPS GPU RAM 16 CPU 8


RAM 16 GB;
CPU 8 Cores E5- 2680 v4;
DISK 80 GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 dùng riêng tại Việt Nam;
OS Windows Server 2019;
GPU K2400Q - 1GB;
Giả lập Chỉ Bluestacks.

VPS GPU RAM 16 USA


RAM 16 GB;
CPU 4Cores 8 Threads Xeon X3440;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 riêng tại Mỹ;
OS Windows / Linux;
GPU Nvidia GeForce GT 710 - 1GB;
Giả lập Tất cả giả lập Android.

VPS GPU RAM 32 USA


RAM 32 GB;
CPU 4 Cores 8 Threads E5- 2643;
DISK 120GB SSD + 960GB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 riêng tại Mỹ;
OS Windows / Linux;
GPU Nvidia Quadro P620 - 2GB;
Giả lập Tất cả giả lập Android.

VPS GPU RAM 128 CPU 12 USA


RAM 128 GB;
CPU 12 Cores 24 Threads E5- 2697;
DISK 2 TB SSD;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 riêng tại Mỹ;
OS Windows / Linux;
GPU Nvidia RTX A4000 - 16GB;
Giả lập Tất cả giả lập Android.