VPS hệ điều hành MAC OS

VPS hệ điều hành MAC OS giá chỉ từ 550.000 đồng/tháng

VPS MAC RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 40 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 USA (Mỹ); UK (Anh);
Hệ điều hành MAC OS.

VPS MAC RAM 4 CPU 4

RAM 4 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 60 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 USA (Mỹ); UK (Anh);
Hệ điều hành MAC OS.

VPS MAC RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 100 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 USA (Mỹ); UK (Anh);
Hệ điều hành MAC OS.

VPS MAC RAM 16 CPU 8

RAM 16 GB;
CPU 8 CPU;
SSD 200 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 USA (Mỹ); UK (Anh);
Hệ điều hành MAC OS.