VPS châu Âu tại Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine

Cho thuê Cloud VPS Châu Âu giá rẻ, VPS Windows Server giá rẻ, Máy chủ ảo Cloud VPS nước ngoài như: Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine.

VPS châu Âu RAM 2 CPU 2

RAM 2 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 30 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 tại Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
SSD 50 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 tại Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu RAM 6 CPU 4

RAM 6 GB;
CPU 4 CPU;
SSD 70 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 tại Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine;
OS Windows / Linux.

VPS châu Âu RAM 8 CPU 6

RAM 8 GB;
CPU 6 CPU;
SSD 100 GB;
Port 1000 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 tại Finland, Greece, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine;
OS Windows / Linux.