VPS Châu Âu tại Nga, Hà Lan

VPS Châu Âu giá rẻ phục vụ các nhu cầu cần sử dụng VPS Châu Âu số lượng lớn, hiện đã có mặt tại 03 location là Hà Lan, Nga và Kazakhtan

VPS Châu Âu RAM 4 CPU 2

RAM 4 GB;
CPU 2 CPU;
HDD 50 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Nga, Hà Lan;
OS Windows / Linux.

VPS Châu Âu RAM 6 CPU 4

RAM 6 GB;
CPU 4 CPU;
HDD 60 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Nga, Hà Lan;
OS Windows / Linux.

VPS RU RAM 8 CPU 4

RAM 8 GB;
CPU 4 CPU;
HDD 80 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Nga, Hà Lan;
OS Windows / Linux.

VPS Châu Âu RAM 16 CPU 16

RAM 16 GB;
CPU 16 CPU;
HDD 200 GB;
Port 100 Mbps / Unlimited;
IP address IPv4 Nga, Hà Lan;
OS Windows / Linux.