The finest hotel on the island

Cloud VPS Châu Âu là gì?

Cloud VPS Châu Âu là dịch vụ cho thuê Máy chủ ảo do ZingServer triển khai. VPS Châu Âu được xây dựng trên nền tảng công nghệ ảo hóa Hyper-V của Microsoft, thời gian khởi tạo VPS nhanh chỉ 10 phút với giá rất rẻ chỉ từ 245.000đ/tháng. Cloud VPS Châu Âu đa dạng về cấu hình và nhiều dải IP mới.

Cấu hình VPS Châu Âu

 • RAM DDR4 – ECC RAM;
 • CPU Intel Xeon E5-2670;
 • DISK 100% SSD NVME;
 • Port up to 100 Mbps;
 • Bandwidth Unlimted;
 • OS Windows & Linux;
 • IPv4 Private RU,AT,BE,SE,CH..

Khởi tạo VPS Châu Âu

 • Khởi tạo, nâng cấp sau 1 click, hỗ trợ cài lại hệ điều hành;
 • Thanh toán dễ dàng qua VCB; BIDV; DAB; ví MOMO;
 • Tự động thông báo dịch vụ sắp hết hạn qua email;
 • Tự động gia hạn bằng tài khoản trả trước trên hệ thống;

Máy chủ ảo Cloud VPS

Cloud VPS EU & ASIA

VPS EU-ASIA gói EA#1
EA#1

245.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 25 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#2
EA#2

295.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 40 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#3
EA#3

395.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 60 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#4
EA#4

595.000 VNĐ

RAM: 6 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 70 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#5
EA#4

695.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 90 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#6
EA#6

1.050.000 VNĐ

RAM: 10 GB
CPU: 6 CPU
SSD: 100 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#7
EA#7

1.290.000 VNĐ

RAM: 12 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 150 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#8
EA#8

1.750.000 VNĐ

RAM: 14 GB
CPU: 10 CPU
SSD: 170 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#9
EA#9

2.150.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 210 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#10
EA#10

3.550.000 VNĐ

RAM: 24 GB
CPU: 20 CPU
SSD: 310 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#11
EA#11

4.750.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 24 CPU
SSD: 410 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#12
EA#12

6.990.000 VNĐ

RAM: 64 GB
CPU: 32 CPU
SSD: 510 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#1
EA#1

698.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 25 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#2
EA#2

841.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 40 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#3
EA#3

1.126.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 60 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#4
EA#4

1.696.000 VNĐ

RAM: 6 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 70 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#5
EA#4

1.981.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 90 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#6
EA#6

2.993.000 VNĐ

RAM: 10 GB
CPU: 6 CPU
SSD: 100 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#7
EA#7

3.677.000 VNĐ

RAM: 12 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 150 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#8
EA#8

4.988.000 VNĐ

RAM: 14 GB
CPU: 10 CPU
SSD: 170 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#9
EA#9

6.127.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 210 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#10
EA#10

10.118.000 VNĐ

RAM: 24 GB
CPU: 20 CPU
SSD: 310 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#11
EA#11

13.537.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 24 CPU
SSD: 410 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#12
EA#12

19.922.000 VNĐ

RAM: 64 GB
CPU: 32 CPU
SSD: 510 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#1
EA#1

1.323.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 25 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#2
EA#2

1.593.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 40 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#3
EA#3

2.133.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 60 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#4
EA#4

3.213.000 VNĐ

RAM: 6 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 70 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#5
EA#4

3.753.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 90 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#6
EA#6

5.670.000 VNĐ

RAM: 10 GB
CPU: 6 CPU
SSD: 100 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#7
EA#7

6.966.000 VNĐ

RAM: 12 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 150 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#8
EA#8

9.450.000 VNĐ

RAM: 14 GB
CPU: 10 CPU
SSD: 170 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#9
EA#9

11.610.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 210 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#10
EA#10

19.170.000 VNĐ

RAM: 24 GB
CPU: 20 CPU
SSD: 310 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#11
EA#11

25.650.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 24 CPU
SSD: 410 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#12
EA#12

37.746.000 VNĐ

RAM: 64 GB
CPU: 32 CPU
SSD: 510 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#1
EA#1

2.499.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 25 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#2
EA#2

3.009.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 40 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#3
EA#3

4.029.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 60 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#4
EA#4

6.069.000 VNĐ

RAM: 6 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 70 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#5
EA#4

7.089.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 90 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#6
EA#6

10.710.000 VNĐ

RAM: 10 GB
CPU: 6 CPU
SSD: 100 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#7
EA#7

13.158.000 VNĐ

RAM: 12 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 150 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#8
EA#8

17.850.000 VNĐ

RAM: 14 GB
CPU: 10 CPU
SSD: 170 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#9
EA#9

21.930.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 210 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#10
EA#10

36.210.000 VNĐ

RAM: 24 GB
CPU: 20 CPU
SSD: 310 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#11
EA#11

48.450.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 24 CPU
SSD: 410 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#12
EA#12

71.298.000 VNĐ

RAM: 64 GB
CPU: 32 CPU
SSD: 510 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#1
EA#1

4.704.000 VNĐ

RAM: 1 GB
CPU: 1 CPU
SSD: 25 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#2
EA#2

5.664.000 VNĐ

RAM: 2 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 40 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#3
EA#3

7.584.000 VNĐ

RAM: 4 GB
CPU: 2 CPU
SSD: 60 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#4
EA#4

11.424.000 VNĐ

RAM: 6 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 70 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#5
EA#4

13.344.000 VNĐ

RAM: 8 GB
CPU: 4 CPU
SSD: 90 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#6
EA#6

20.160.000 VNĐ

RAM: 10 GB
CPU: 6 CPU
SSD: 100 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#7
EA#7

24.768.000 VNĐ

RAM: 12 GB
CPU: 8 CPU
SSD: 150 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#8
EA#8

33.600.000 VNĐ

RAM: 14 GB
CPU: 10 CPU
SSD: 170 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#9
EA#9

41.280.000 VNĐ

RAM: 16 GB
CPU: 16 CPU
SSD: 210 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#10
EA#10

68.160.000 VNĐ

RAM: 24 GB
CPU: 20 CPU
SSD: 310 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#11
EA#11

91.200.000 VNĐ

RAM: 32 GB
CPU: 24 CPU
SSD: 410 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay
VPS EU-ASIA gói EA#12
EA#12

134.208.000 VNĐ

RAM: 64 GB
CPU: 32 CPU
SSD: 510 GB
Port: 100mbps
Bandwidth: Unlimited
IPv4: Private AT,ES,TR...
OS: Windows or Linux
Đăng ký ngay

Đánh giá

4.5/5 - (4 Bình chọn)

Chưa có đánh giá.

Sử dụng Cloud VPS Châu Âu làm gì?

Thay thế máy tính ở Châu Âu

Cloud VPS Châu Âu có thể sử dụng như một máy tính cá nhân từ xa.

Xử lý dữ liệu

Cloud VPS Châu Âu dùng cho các công việc xử lý dữ liệu từ xa.

Chạy các phần mềm MMO

Cloud VPS Châu Âu dùng để treo các tools, các phần mềm MMO.

Server Game trực tuyến

Cloud VPS Châu Âu có thể dùng làm server cho các game online.

Lý do nên chọn Cloud VPS US của ZingServer?

FAQ

VPS Châu Âu là cụm từ viết tắt của Virtual Private Server Châu Âu tức là dịch vụ máy chủ ảo có máy chủ được đặt tại Mỹ, có địa chỉ IPv4 tại Châu Âu được cung cấp cho người sử dụng trên toàn thế giới. Người sử dụng VPS Châu Âu sẽ giống như đang sở hữu một máy tính tại Mỹ, trong khi vẫn đang ngồi tại Việt Nam.

ZingServer là đơn vị tiên phong trong dịch vụ cho thuê Máy chủ ảo Châu Âu (VPS Châu Âu) dựa trên nền tảng ảo hóa Hyper-V của Microsoft, hệ thống VPS Châu Âu khởi tạo nhanh, hoạt động ổn định với chi phí rất rẻ chỉ từ 245.000 đồng.

Có tại hơn 15 quốc gia, trong đó phổ biến là Belgium, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp…

Hoàn toàn có thể gia hạn hàng tháng. Sử dụng VPS Châu Âu quý khách có thể yên tâm về chất lượng, cam kết thời gian uptime trên 99%, có thể gia hạn hàng tháng hoặc gia hạn trước nhiều tháng liên tục.

Hỗ trợ gần như tất cả các phiên bản hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows 10, 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux (Centos, Debian, Ubuntu).

VPS (Virtual Private Server) là một máy chủ ảo riêng được thết lập dựa trên một máy chủ vật lý ZingServer hỗ trợ 24/7 và 365 ngày bao gồm cả ngày lễ, ngày tết qua các kênh online như Livechat, Skype, Facebook, Telegram, Zalo và hotline. Bất kể thời gian nào khách hàng yêu cầu, ZingServer đều có thể hỗ trợ ngay lập tức. có cấu hình mạnh mẽ, được đặt trong môi trường datacenter lý tưởng cho việc vận hành liên tục.

ZingServer cung cấp đồng thời các dịch vụ VPS như VPS Việt Nam, VPS Singapore, VPS Châu Âu…. vậy khi mua VPS Châu Âu nếu khách hàng muốn đổi VPS sang nước khác có được không? Câu trả lời là CÓ trong một số trường hợp sau: Khách hàng khởi tạo nhầm; Thời gian khởi tạo không quá 24 giờ và không vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ.

Quản trị VPS tại ZingServer

Khởi tạo dễ dàng

Dễ dàng khởi tạo và có ngay VPS Windows, VPS Linux tại Việt Nam, miễn phí cài đặt, hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như Cài lại máy chủ, Thay đổi địa chỉ IP VPS, tùy chọn Backup dữ liệu.

Thanh toán đơn giản

Thanh toán, nạp tiền vô cùng đơn giản thông qua Quét mã QR hoặc chuyển tiền Internet Banking, tự động xác nhận thanh toán chỉ trong vài giây sau khi thanh toán hoàn tất, không có bất kỳ phụ phí nào.

CSKH tận tâm

Đội ngũ chăm sóc khách hàng thường trực 247 để hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức live chat phổ biến như Telegram, Zalo, Skype, Messenger nhanh chóng.
Quản trị vps image
CPU

Quản trị VPS Việt Nam tại ZingServer

Quý khách dễ dàng cài đặt, nâng cấp VPS của mình ngay trên giao diện quản trị của ZingServer, mọi quá trình cài đặt diễn ra hoàn toàn tự động.

Chăm sóc khách hàng tại ZingServer