Bảng giá

VPS Mỹ chọn IP theo Bang

VPS Mỹ theo Bang UB#1

288.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 20 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ theo Bang UB#2

432.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 20 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ theo Bang UB#3

792.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 50 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ chọn Bang UB#4

1.260.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 60 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux