Bảng giá

VPS Mỹ chọn IP theo Bang

VPS Mỹ theo Bang UB#1

129.000/tháng

 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ theo Bang UB#2

179.000/tháng

 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 30 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ theo Bang UB#3

319.000/tháng

 • RAM: 4 GB
 • CPU: 2 CPU
 • SSD: 60 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 bang USA
 • OS: Windows or Linux
VPS Mỹ chọn Bang UB#4

579.000/tháng

 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 CPU
 • SSD: 90 GB
 • Port: 1000 Mbps
 • Bandwidth: Unlimited
 • IPv4: Tại 14 Bang USA
 • OS: Windows or Linux